Abonelik başvurusunda istenen belgeler ve evraklar nelerdir?

Abonelik işlemleri için Bulutfon sizlerden abonelik türünüze (şahıs firması, ltd, aş, dernek vs) göre farklı belgeler talep etmektedir. Kayıt işleminde iki aşamalı evrak süreci vardır:

 1. İlk olarak aşağıda detaylarını bulabileceğiniz evrakları, panelde ABONELİK>EVRAKLAR başlığı altında yükleyebilirsiniz. Yüklenen evraklar Bulutfon operasyon personeli tarafından kontrol edilerek işleme alınmaktadır.
 2. İkinci olarak da panelde ABONELİK>EVRAKLAR başlığı altında indireceğiniz sözleşmelerdir. Bu sözleşmelerin ıslak imzalı/kaşeli hallerini İstanbul’daki satış ofisimize veya bayilerimize ulaştırılması gerekmektedir. Islak imzalı sözleşmeler ulaşmadan abonelik işlemleri tamamlanamamaktadır.

Bireysel

Firmamız bireysel abonelerin başvurusunu almamaktadır.

Şahıs Firması

Şahıs firmalarında kayıt aşamasında kabul edilen evraklar aşağıda sıralanmıştır:

Tüzel Firmalar (LTD, AŞ, vs)

Tüzel Firmalarda kayıt aşamasında kabul edilen evraklar aşağıda sıralanmıştır:

 • Firma yetkilisine ait , renkli olacak şekilde kimliğin ön ve arka nüshası
 • Firma yetkilisine ait, renkli olacak şekilde imza sirküleri
 • Güncel vergi levhası

Dernekler / Vakıflar

Derneklerde/Vakıflarda kayıt aşamasında kabul edilen evraklar aşağıda sıralanmıştır:

Site Yönetimleri

Sitelerde kayıt aşamasında kabul edilen evraklar aşağıda sıralanmıştır:

 • Yetkili kişiye ait renkli olacak şekilde kimliğin ön ve arka nüshası
 • Güncel tarihli renkli olacak şekilde noter onaylı kurum adının ve yetkili bilgilerinin geçtiği karar defteri
 • Renkli olacak şekilde imza sirküleri

Adi Ortaklıklar

Adi ortaklıklarda kayıt aşamasında kabul edilen evraklar aşağıda sıralanmıştır:

 • Renkli olacak şekilde adi ortaklık sözleşmesi
 • Renkli olacak şekilde tüm ortaklara ait imza beyannamesi
 • Tüm ortaklara ait vergi levhası
 • Tüm ortaklara ait renkli olacak şekilde kimliğin ön ve arka nüshası

Belediyeler

Belediyelerde kayıt aşamasında kabul edilen evraklar aşağıda sıralanmıştır:

 • Belediye başkanına ait renkli olacak şekilde kimliğin ön ve arka nüshası
 • Renkli olacak şekilde mazbata

Siyasi Partiler

Siyasi partilerden kayıt aşamasında kabul edilen evraklar aşağıda sıralanmıştır:

 • İşlem yapmaya yetkili imza yetkilisine ait, renkli olacak şekilde kimliğin ön ve arka nüshası
 • Güncel tarihli renkli olacak şekilde noter onaylı kurum adının ve yetkili bilgilerinin geçtiği karar defteri
 • İşlem yapmaya yetkili imza yetkilisine ait, renkli olacak şekilde imza sirküleri

Özel Okullar

Özel okullardan kayıt aşamasında kabul edilen evraklar aşağıda sıralanmıştır:

 • Güncel vergi levhası
 • Renkli olacak şekilde geçerli tarihli imza sirküleri
 • İmza yetkilisine ait renkli olacak şekilde kimliğin ön ve arka nüshası

Kamu Kurumları

Kamu Kurumlarından kayıt aşamasında kabul edilen evraklar aşağıda sıralanmıştır:

 • İmza yetkilisine ait renkli olacak şekilde kimliğin ön ve arka nüshası
 • İmza yetkilisine ait yetkili olduğunu gösterir resmi belge (görev yeri belgesi, atama belgesi vb.)

Devlet Okulları

Özel okullardan kayıt aşamasında kabul edilen evraklar aşağıda sıralanmıştır:

 • İmza yetkilisine ait renkli olacak şekilde kimliğin ön ve arka nüshası
 • Renkli olacak şekilde görev yeri belgesi

Bulutfon’da yeni abonelik sürecinde evrak ile ilgili tüm sorularınızı satis@bulutfon.com adresine sorabilirsiniz.

Bu kılavuz size yardımcı oldu mu?

İlişkili Kılavuzlar

Scroll to Top