İleti Yönetim Sistemi nedir? Şirketlerin neler yapması gerekiyor?

Bu yazımızda İleti Yönetim Sistemi (İYS) nedir ve yeni olan bu sistemde şirketlerin neler yapması gerekiyor sorularının cevabını vermeye çalışacağız.

04.01.2020 tarihli Resmî Gazete yayınlanan Ticari Elektronik İleti Yönetmelik Değişikliği ve Türkiye’de gerçekleştirilen kişisel verileri koruma faaliyetleri kapsamında ticari elektronik ileti göndermek isteyen gerçek ve tüzel kişilere kayıt zorunluluğu getirilen yeni bir sistem oluşturulması düzenlenmiştir.

Ticari elektronik ileti göndermek isteyen gerçek ve tüzel kişiler için yeni oluşturulan Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS) adlı bir sisteme kayıt zorunluluğu getirilmiştir.

Yönetmelik değişiklik metnini buradan inceleyebilirsiniz.

İleti Yönetimi Sistemi (İYS) Nedir?

Ticari elektronik ileti yöneti onayı alınmasına, reddetme hakkının kullanılmasına ve şikayet süreçlerinin yönetilmesine imkan tanıyan sistem. İleti Yönetim Sistemi, hizmet sağlayıcıların arama, mesaj ve e-posta gibi farklı tipte ileti izinlerini saklayıp yönetebilecekleri, alıcıların verdikleri izinleri görüntüleyip kaldırabilecekleri, izinsiz gönderimleri şikâyet edebilecekleri, kamunun ise ileti şikâyetlerini görüntüleyebilecekleri bir sistemdir.

İnternet sitesi, kısa mesaj numarası ve çağrı merkezi üzerinden hizmet verecek, tüm izinleri zaman damgası ve elektronik imza ile kayıt altına alıp güvenlik standartları dâhilinde saklayacak ulusal ortak veri tabanı sistemidir.

İYS Başvuru ve Uyum Süreci

Yönetmelik kapsamında alınmış olan onayların 01.06.2020 tarihine kadar hizmet sağlayıcılar tarafından İYS başvuru yapılması gerektiği belirtilmiştir.
Alıcılar, İYS’ye kaydedilen onayları 01.09.2020 tarihine kadar kontrol edecektir. Bu sürenin bitiminden sonra gönderilen ticari elektronik iletiler onaylı kabul edilecektir.

Şirketlerin hangi adımları izlemesi gerekiyor?

 • Öncelikle başvuru süreci hizmet sağlayıclar içindir, alıcılar bu süreçle ilgili bilgi almak isterse mevzuatı inceleyebilir.
 • Başvuru sadece MERSİS kaydı olan ve bu kayda göre yetkili görünen kişiler tarafından yapılabilir.
 • İmza yetkilisinin T.C. kimlik numarası, cep telefonu numarası ve kurumsal e-posta adresi istenecekler arasındadır.
 • MERSİS’te yer alan bilgilerinizin doğru olduğundan emin olmanız gerekmektedir. Güncel olmayan bilgilerinizi sadece MERSİS üzerinden güncelleyebilirsiniz.
 • Ticari elektronik ileti gönderimi yaptığı markaların tescil belgeleri ve e-İmza’lı İYS Temel Hizmetler Kullanım Taahhütnamesi
 • Müştereken temsil yetkisi bulunuyorsa en az bir yetkilinin daha, ilk yetkili tarafından imzalanmış dokümanı imzalaması gerekmektedir.

İleti yönetim sistemi başvuru sürecini aşağıdaki şablon üzerinden inceleyebilirsiniz.

İleti-Yönetim-Sistemi-Süreci
İleti-Yönetim-Sistemi-Basvuru-Sureci

İlgili sisteme www.iys.org.tr adresi üzerinden ulaşılabilmektedir. Bu kapsamda iletilerin yönetileceği sistem olan İYS ile ilgili başlıca düzenlemeler aşağıdaki gibidir.

COVID19’dan dolayı süre uzatıldı.

Ticari iletiyi gönderen hizmet sağlayıcıların mevcut izinlerini toplu olarak İYS sistemine girişleri COVID19’dan dolayı 1 Eylül 2020 tarihine kadar uzatıldı. 1 Eylül 2020 tarihine kadar mevcut izinlerin İleti Yönetim Sistemi üzerine aktarılması gerekmektedir. Bu tarihe kadar aktarılmayan izinler geçersiz sayılacaktır.

Başlıca Düzenlemeler

 • Ticari elektronik ileti göndermek isteyen gerçek ve tüzel kişiler İYS’ye kaydolmakla yükümlüdür.
 • Hizmet sağlayıcı, kullandığı diğer vasıtaların yanı sıra alıcıdan, İYS üzerinden de onay alabilecektir.
 • İYS üzerinden alınmayan onaylar, hizmet sağlayıcı tarafından 3 (üç) iş günü içinde İYS’ye kaydedilmek zorundadır. İYS’ye kaydedilmeyen onaylar geçersiz kabul edilecek ve İYS üzerinde onayı bulunmayan alıcılara ticari elektronik ileti gönderilemeyecektir.
 • Alıcı, ticari elektronik ileti almayı reddetme hakkını, kendisine sunulan diğer vasıtaların yanı sıra İYS üzerinden de kullanabilecektir. Alıcının bu hakkını İYS üzerinden kullanmadığı durumda hizmet sağlayıcı, kendisine iletilen ret bildirimlerini de üç iş günü içinde İYS’ye bildirecektir.
 • Hizmet sağlayıcı, önceden onayını aldığı alıcılara ticari elektronik iletileri kendisi gönderebileceği gibi aracı hizmet sağlayıcılar vasıtasıyla da gönderebilir. Bu kapsamda 2 aracı hizmet sağlayıcı, ileti gönderimine başlamadan önce İYS üzerinden alıcıların onayının olup olmadığını kontrol edecek ve İYS üzerinde onayı bulunmayan alıcılara ileti gönderimini başlatamayacaktır.
 • Ret bildirimi durumunda 3 iş günü içinde İYS’ye bildirilmelidir.
 • Alıcıların şikayet başvuruları, öncelikle İYS üzerinden ön incelemeye tabi tutulacaktır. Hizmet sağlayıcının talimatı doğrultusunda ileti gönderimini başlatan aracı hizmet sağlayıcı, şikâyet başvurularına konu iletilere ilişkin bilgi ve belge taleplerini İYS üzerinden on beş gün içinde yanıtlayacaktır.
 • Önceden, onayın alındığına ilişkin ispat yükümlülüğü hizmet sağlayıcıya aitken, Değişiklik Yönetmeliği ile onayın alındığına ilişkin ispat yükümlülüğü sadece İYS üzerinden alınmayan onaylarda hizmet sağlayıcıya ait olacaktır.

Ticari elektronik ileti nedir?

29417 sayılı “Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik” düzenlemelerinde ticari elektronik ileti nedir sorusu cevaplanıyor. Buna göre; telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta (gmail, hotmail vs. mail sistemleri), kısa mesaj hizmeti (SMS) gibi araçlar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletiler ticari elektronik ileti olarak tanımlanabilir.

Hizmet Sağlayıcılar Kimdir?

Hizmet sağlayıcı, çağrı merkezi, akıllı ses kaydedici sistem, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi araçlar kullanarak ticari amaçla ses ve görüntü gönderimi gerçekleştiren gerçek ya da tüzel kişilere denir.

Onay ve Ret Bildirimi

Hizmet Sağlayıcılar, İleti Yönetim Sistemi dışında aldıkları onay ve ret bildirimlerini, web arayüzü veya teknik entegrasyon aracılığıyla İleti Yönetim Sistemi’ne iletecektir.
İleti Yönetim Sistemi, kendisine iletilen onaylar için alıcılara bildirim gönderecektir. Alıcılar dilerse bu onay bildirimleri üzerinden çıkış haklarını kullanabilecektir.

Hizmet Sağlayıcılar onaylarını İleti Yönetim Sistemi aracılığıyla alacak, böylece alınan onayın ispatı İleti Yönetim Sistemi’nde saklanacaktır. İleti Yönetim Sistemi’ne gelecek onay ve ret bildirimleri günlük olarak raporlanacaktır. Ayrıca müşterilerinizin tüm izin hareketleri, her bir iletişim kanalı için ayrı ayrı kayıt altında tutulacaktır.

Daha önce 15.07.2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan ilgili yönetmeliği buradan inceleyebilir ve değişiklik öncesi mevzuat hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Sonuç

Yönetmelik değişikliğinden dolayı müşterilerine toplu SMS gönderen firmaların böyle bir bildiri göndermeden önce cezai yaptırım olmamasından dolayı şirket avukatlarıyla görüşmesini tavsiye ediyoruz.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top