BulutfonXM

Bulutfon, harici bir web sunucusundan BFON formatında alacağı direktif dosyaları ile santral davranışlarını düzenleyebilir. Bu özelliğe BulutfonXM diyoruz.

BulutfonXM’i Anlatan Youtube Videomuz

BulutfonXM’de hangi direktifler var?

  • play: Mp3 formatında, kullanıcı tarafında host edilen dosyayı çalar
  • reject: Çağrıyı reddeder.
  • hangup: Cevaplanmış bir çağrıyı sonlandırır.
  • dial: Menüye, gruba, dahiliye veya harici bir numaraya yönlendirir.
  • gather: Kullanıcıdan bir girdi tuşlatır. Gather methodu kullanıldığında, BFON dosyasının tamamı işlenince, sistem tekrar istek yapar ve istekte cevabın atandığı değişken de post edilir. Bu istekte step değişleni bir artırılarak gelir.
  • say: Parametrelerde gönderilen metni karşı arayana okur.
  • set_call_name: Santral kullanıcılarına aktarılan çağrılarda özel arayan bilgisi tanımlar.
  • sleep: Bu method ile görüşme esnasında bekleme yaptırabilirsiniz.
  • return_data: Bu method ile bir sonraki istekte bize geri dönülmesini istediğimiz datayı belirleyebiliriz. Bu method ile birden fazla adım içeren çağrı planlarında, oturum mantığı tanımlanabilir.
  • continue: İlk istekten sonra gelen isteklerin devam etmesini sağlayan yapıdır.

Kaynak listesi


BulutfonXM ile ilgili sık sorulan sorular

BulutfonXM’i bütün aboneler kullanabilir mi?

BulutfonXM’i sadece santral hizmetinden faydalanan aboneler kullanabilir.