Aşağıdaki videoda Bulutfon PHP SDK’nın kullanılarak santralinize gelen faksların listelenmesi anlatılmıştır.