Bulutfon Gizlilik ve Güvenlik Politikaları

www.bulutfon.com web sitesi Bulutfon Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne (Bundan sonra “Bulutfon” olarak anılacaktır.) aittir ve bu adresi ziyaret eden siz müşterilerimizin bilgi güvenliği Bulutfon için büyük önem taşımaktadır. Bu metin bilgi güvenliği ile ilgili sizi bilgilendirmek üzere hazırlamıştır.

Adres: Soğanlık Yeni Mh. Pegagaz Sokak Aura Residence B Blok NO:4 D:21 Kartal İstanbul 34880

Kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin bilgilendirme

Bulutfon, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “Kanun” olarak anılacaktır.) çerçevesinde kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi ve güvenli şekilde muhafazasını sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel verileriniz

Bulutfon tarafından işlenebilecek kişisel verileriniz, bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıda belirtilmiştir.

 • Kimlik: Satış, destek, abonelik süreçleri vb durumlarda bizlerle paylaştığınız kimliğinizdeki ad, soyad, doğum tarihi vb bilgileriniz,
 • İletişim bilgileriniz: Yaşadığınız adres, telefon, e-posta vb bilgileriniz,
 • Abonelik bilgileriniz: Abone numaranız, hat numaranız, aboneliğinizin statüsü vb bilgiler
 • Konuşma ve mesajlaşma: bilgilerinin tarihi, saati ve arama süresi ile kaynak ve hedef nokta bilgileri gibi verilerinizle, hizmet verebilmemiz için gerekli olan tenkil veriler
 • Satış kanallarındaki bilgiler: Satış süreçlerinde bizlere ilettiğiniz bilgi, belge, e-posta, talep vb bilgiler, çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız, vb verileriniz
 • Destek süreçlerindeki bilgiler: Satış öncesi ve sonrası firmamızın sunduğu ürün ve hizmetleri kullanırken destek talebi esnasında verdiğiniz bilgiler, e-postalar, çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız, vb verileriniz
 • Ürün ve hizmet kullanımına ait bilgiler: Ürün ve hizmetlerin kullanılmasına ilişkin talepleriniz, tercihleriniz, alışkanlıklarınız ve kullanım bilgileriniz. www.bulutfon.com ve firmamızın kendisinin veya üçüncü kişilerle işbirliğiyle, ürün ve hizmetlerinin sunulması, kullandırılması ya da tanıtılması için oluşturulan internet siteleri ve mobil uygulamalardaki davranış bilgileriniz ve çerez; bu site ve uygulamalar vasıtasıyla toplanan verileriniz

Kişisel verilerin işlenme amaçları

Kişisel verileriniz

 • Ürün ve hizmetlerle ilgili kullanım, satış, destek vb konulardaki talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması
 • Ürün ve hizmetlerin tanıtımının yapılması, sizlerle iletişime geçilmesi ve kampanya, indirim, ücretlendirme gibi konularda sizlere bilgi verilmesi
 • Gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizin teyit edilmesi, dolandırıcılığın önlenmesi için gerekli işlemlerin yapılması
 • Ürün ve hizmet kalitemizin artırılması için raporlar hazırlanması
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

amaçları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, ürün ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, finansal raporlamalar, yasal takip ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir.

Kişisel verilerin aktarılması

Bulutfon, kişisel verilerinizi Kanun ve sair mevzuat kapsamında, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kişi ve kuruluşlara aktarabilecektir:

 • Satın almak istediğiniz veya kullandığınız ürün ve hizmetlerin temini, ulaştırılması için çalıştığımız kurye şirketleri, sair iş ortaklarına ve bayilerine,
 • Ürün ve hizmetlerin sunulması ve tanıtılması için işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarımız, tedarikçi firmalar ile bankalar, finans kuruluşları, TBB Risk Merkezi ve sair gerçek veya tüzel kişilere,
 • Acil yardım çağrısı halinde konumunuzu tespit edecek olan yetkili mercilere,
 • Avukatlar, denetçiler, danışmanlar ve hizmet alınan diğer üçüncü kişilere,
 • Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmi kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına,

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz abonelik sözleşmesi, bayiler ve sair yüz yüze kanallar, çağrı merkezi, web sitesi, mobil uygulamalar, kısa mesaj, elektronik posta, sesli yanıt sistemi ve her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortam vasıtasıyla, kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik rızanız ya da Kanunun 5 ve 6. maddeleri ile sair mevzuatta belirtilen hukuki sebeplere dayanarak toplanabilir, yukarıda yer verilen amaçlarla işlenebilir ve aktarılabilir.

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanunun 11. maddesi uyarınca Bulutfon’a başvurarak,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

haklarına sahipsiniz.

İletişim

İsterseniz kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler hakkında Bulutfon başvurup bilgi alabilirsiniz. Bulutfon kanun kapsamında kişisel verilerinizle ilgili tüm soru ve taleplerinizi Bulutfon’un Soğanlık Yeni Mah. Pegagaz Sokak Aura Residence B Blok NO:4 D:21 Kartal İstanbul 34880 adresine noter vasıtasıyla gönderebilirsiniz.

Scroll to Top