İlk makalemi Bulutfon Api ile SMS gönderme üzerine yazmaya karar verdim.

Bir çok arkadaşın Bulutfon API’yi kullanırken problem yaşadığını görüyorum. Yeni başlayan arkadaşlar için fazla programlama bilgisi gerektirmeden API’yi en faydalı şekilde kullanma kılavuzu olabilecek bir yazı dizisine başlamak istedim.

Öncelikle yapacağımız işlemlerden kısaca bahsedelim;

 • SMS detaylarını gireceğimiz formun oluşturulması.
 • Sabit değişkenlerin tanımlanması
 • Formdan gelen verilerin çekilmesi
 • Curl kullanarak Bulutfon üzerinden sms gönderimi

Formun Oluşturulması

<html>
 <head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Bulutfon SMS Gönderme</title>
 </head>
 <body>
  <!-- Form -->
  <form action="#" method="post">
   <table>
    <tr>
     <td valign="top" width="150">Alıcı Listesi</td>
     <td>
      <input type="text" name="receivers">
      <br>
      <small>
       Birden fazla alıcı girmek için araya virgül (,) işareti koyunuz. Lütfen numaraları ülke kodu ile birlikte giriniz ör: 905326203322
      </small>
     </td>
    </tr>
    <tr>
     <td valign="top">Mesaj</td>
     <td>
      <textarea name="message"></textarea>
     </td>
    </tr>
    <tr>
     <td></td>
     <td>
      <button type="submit">Gönder</button>
     </td>
    </tr>
   </table>
  </form>
 </body>
 </html>

Numaraların girileceği bir textbox alanı ve mesaj için textarea kullanarak sms gönderim formumuzu oluşturuyoruz. Uygulamamızdaki tüm kodlar en basit haliyle yer almaktadır. Dilerseniz css kullanarak görsel açıdan daha iyi bir form oluşturabilirsiniz. Formumuzu oluşturduktan sonra olayın arka planına geçip php kodlarımızı yazmaya başlayabiliriz.

Sabit Değişkenlerin Tanımlanması

 <?php
  //Bulutfon Api
  //SMS Gönderme
  $token  = ""; # Bulutfon panelinden alcağınız master token
  $title  = ""; # Bulutfon üzerinden onaylattığınız sms başlığı
 ?>

Başlangıç olarak kullanacağımız sabit değişkenleri tanımlıyoruz. Buradaki ‘$token’ değişkeni Bulutfon’dan alacağımız master token değeridir. ‘$title’ ise Bulutfon tarafından onaylanmış sms başlığımızdır.

<?php
if (@$_POST) {
  // Formun post edilip edilmediğinin kontrolü
  $receivers = $_POST['receivers']; // Formdan gelen alıcı listesi
  $message = $_POST['message']; // Formdan gelen mesaj alanı
  if ($receivers == "" || $message == "") { // Formdan gelen verilerin boş olup olmadığını kontrol ediyoruz.
    echo "Lütfen tüm alanları doldurunuz.";
  } else {
    // Curl işlemleri yapılacak.  
  }
}
?>

Yukarıda ilk olarak @$_POST ifadesi ile formun post edilip edilmediğini kontrol ediyoruz. Daha sonra formdan gönderilen verileri alıp değişkenlere atadık ve boş olup olmadıklarını kontrol ediyoruz.

 <?php
  $ch = curl_init(); // Curl oturumunu başlattık
  curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://api.bulutfon.com/messages'); // SMS gönderimi için kullanacağımız api adresi
  curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1); // Burada curl post kullanacagımızı belirttik 1 yerine true de denebilir
  curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, 'title=' . $title . '&access_token=' . $token . '&receivers=' . $receivers . '&content=' . $message); // Burada ise göndereceğimiz parametreleri belirtiyoruz.
  curl_exec($ch); // Curl calıştır.
  curl_close($ch); // Curl oturumunu kapat
 ?>

Son olarak curl ile verileri Bulutfon API adresine post metodu ile gönderiyoruz.

Uygulamanın Son Hali

Uygulamanın tamamlanmış kodlarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

<?php
 /*
  * Bulutfon Api
  * SMS Gönderme
  */
 $token = ""; // Bulutfon panelinden alcağınız master token
 $title = ""; // Bulutfon üzerinden onaylattığınız sms başlığı
 if (@$_POST) { // Formun post edilip edilmediğinin kontrolü
   $receivers = $_POST['receivers']; // Formdan gelen alıcı listesi
   $message  = $_POST['message']; // Formdan gelen mesaj alanı
   if ($receivers == "" || $message == "") { // Formdan gelen verilerin boş olup olmadığını kontrol ediyoruz.
     echo "Lütfen tüm alanları doldurunuz.";
   } else {
     $ch = curl_init(); // Curl oturumunu başlattık
     curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://api.bulutfon.com/messages'); // SMS gönderimi için kullanacağımız api adresi
     curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1); // Burada curl post kullanacagımızı belirttik 1 yerine true de denebilir
     curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, 'title=' . $title . '&access_token=' . $token . '&receivers=' . $receivers . '&content=' . $message); // Burada ise göndereceğimiz parametreleri belirtiyoruz.
     curl_exec($ch); // Curl calıştır.
     curl_close($ch); // Curl oturumunu kapat
   }
 }
 ?>
 <html>
 <head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Bulutfon SMS Gönderme</title>
 </head>
 <body>
  <!-- Form -->
  <form action="#" method="post">
   <table>
    <tr>
     <td valign="top" width="150">Alıcı Listesi</td>
     <td>
      <input type="text" name="receivers"><br>
      <small>Birden fazla alıcı girmek için araya virgül (,) işareti koyunuz. Lütfen numaraları ülke kodu ile birlikte giriniz ör: 905326203322</small>
     </td>
    </tr>
    <tr>
     <td valign="top">Mesaj</td>
     <td>
      <textarea name="message"></textarea>
     </td>
    </tr>
    <tr>
     <td></td>
     <td><button type="submit">Gönder</button></td>
    </tr>
   </table>
  </form>
 </body>
 </html>

Faydalı olması dileğiyle.

Yorum Yap