Toplu SMS Hizmeti ve Ticari Elektronik İletiler Yönetmeliği

Bu makalemizde sizlere Ticari Elektronik İleti Yasası kapsamında Toplu SMS hizmeti hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

15.07.2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ile hizmet sağlayıcıların elektronik iletişime ilişkin sorumlulukları belirlenmiş ve uygulamaya konulmuştur. Buna göre müşterilerine e-posta, sms veya telefon görüşmesi aracılığıyla iletiler gönderen, pazarlama yapan şirketlerin uymaları gereken yükümlülükler belirlenmiştir.

Bu yazımızda kanunun elektronik iletiler ile ilgili bölümlerine dikkat çekmek istiyoruz.

6.madde de deniyor ki,

Ticari iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilir.  Bu onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilir. Esnaf ve tacirlere iletiler için önceden onay alınması zorunlu değildir.

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik 6. Madde

Alıcılarda Elektronik İletiler için Onay Alınması

 • Alıcılardan alınacak onayda, alıcının elektronik ticari ileti gönderilmesini kabul ettiğine dair olumlu bir irade beyanı, adı ve soyadı ile elektronik iletişim adresinin yer alması gerektiği belirlenmiştir.
 • Ayrıca onay, elektronik ortamda alınacaksa, onayın alındığının bilgisi, reddetme imkanı da tanınmak suretiyle, alıcının elektronik iletişim adresine aynı gün içinde iletilmelidir.
 • Onay; abonelik, satış ve üyelik sözleşmesi gibi bir sözleşmenin içeriğine dahil edilerek alınıyorsa sözleşmenin sonunda, olumlu irade beyanından veya imzadan önce, ticari elektronik ileti kenar başlığı altında, reddetme imkanı da tanınarak en az on iki punto ile yazılarak alınır.
 • Alıcılara gönderilecek ticari elektronik ileti içeriğinin alınan onaya uygun olması gereklidir.

Ticari Elektronik İletinin Başlığında veya İçeriğinde;

 • Tacirler için MERSİS numarası ve ticaret unvanına Esnaflar için adı soyadı ile T.C. kimlik numarasına yer verilir.
 • Hizmet sağlayıcı, bunlara ek olarak marka veya işletme adı gibi kendisini tanıtan diğer bilgilere yer verebilir.
 • Alıcılar hiçbir gerekçe göstermeksizin ticari ileti almayı reddedebilmektedirler. Ret bildirimi imkânı, gönderilen her ticari elektronik iletide yer almalıdır. Alıcı önceki iletilerde ret bildirimi yapmışsa bu alıcıya artık ileti gönderilmez.
 • Ticari elektronik iletide, elektronik iletişim aracının türüne bağlı olarak hizmet sağlayıcının telefon, faks, kısa mesaj numarası ve elektronik posta adresi gibi erişilebilir durumdaki iletişim bilgilerinden en az birine yer verilir
 • Ticari elektronik iletinin niteliği içeriğinden açık bir biçimde anlaşılamıyorsa tanıtım, kampanya ve bilgilendirme gibi niteliği belirleyici bir ibareye yer verilir. Bu ibare; kısa mesaj yoluyla gönderilen iletilerde iletinin başlangıcında, elektronik posta yoluyla gönderilen iletilerde konu bölümünde, sesli aramalarda ise görüşmenin başlangıcında belirtilir.

İçerikte hizmet sağlayıcının belirlenebilir kılan bilgiler yer almıyorsa 1.000 TL’den 10.000 TL’ye kadar; promosyonlarla ilgili yükümlülüklerde eksiklik varsa 2.000 TL’dan 15.000 TL’ye kadar idari para cezası verilebilir.

Alıcıların Reddetme Hakkı

Alıcılar dilediği zaman hiçbir gerekçe göstermeksizin ileti almayı reddedebilirler. Ret bildiriminin hizmet sağlayıcıya ulaşmasının ardından 3 iş günü içerisinde alıcıya ticari elektronik ileti gönderimi durdurulmak zorundadır.

Elektronik ileti içeriğinde ret bildirimi için gerekli iletişim kanallarına ait bilgi vermesi, bunu kolay ve ücretsiz ulaşılabilir bir şekilde sağlaması gerekmektedir.

İspat Yükümlülüğü ve Kayıtları Saklama Süresi

Şikâyet konusu işlemlerde ispat yükümlülüğü hizmet sağlayıcıya veya aracı hizmet sağlayıcıya aittir.

Hizmet sağlayıcı veya aracı hizmet sağlayıcı onay kayıtlarını, onayın geçerliliğinin sona erdiği tarihten, ticari elektronik iletilere ilişkin diğer kayıtları ise kayıt tarihinden itibaren bir yıl süreyle saklar. Talep edilmesi halinde bu kayıtlar Bakanlığa sunulur.

Toplu SMS Hizmeti ve Ticari Elektronik İleti Yasası Şikayet ve Cezai Yaptırımlar

Alıcı iletinin gönderildiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde şikayet edebiliyor. Yani bir zaman aşımı söz konusudur. Şikayet başvuruları yazılı olarak veya e-devlet üzerinden yapılabilecektir.

Şikayet dilekçesinin içeriğinde:

 1. Şikâyetçinin bilgileri,
 2. Şikayet edilenin e-posta adresi, telefon numarası, işletme bilgisi,
 3. Şikâyete konu iletiyi gönderenin elektronik posta adresi, iletinin gönderilme tarihi, saati,
 4. Şikâyetçinin esnaf veya tacir olmaları halinde bu bilgiye yer verilir.
 5. Şikâyete konu iletinin yazılı veya görsel bir örneği başvuruya eklenir.

Bu içeriği taşımayan dilekçeler işleme alınmayacaktır.

Şikayetçinin ikametindeki Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürüğü’ne başvuru yapılacak, değerlendirmeyi de şikayet edilenin ikametindeki Müdürlük yapacak. Yani Müdürlükler kendi içlerinde dilekçeleri yetkili müdürlüğe gönderecekler.

Şikayet edilen şirket veya kişi ile Müdürlük iletişime geçerek bilgi ve belgeleri temin edecek, gerekirse de yerinde denetim yapacak. Konu ile ilgili bilgi ve belge istendikten sonra 15 gün içerisinde bu bilgilerin teslim edilmesi gerekiyor, bu süre bir defalık 15 gün uzayabilecek. Bu sürenin sonunda da talep edilen bilgi ve belgelerin teslim edilmemesi halinde, şikâyet başvurusu sırasında il müdürlüğüne sunulan bilgi ve belgeler üzerinden idari işlem gerçekleştirecektir. Burada şirketin bir savunması yapması gerekiyor, şikayetin aksine olan unsurları ispatlaması gerekiyor.

Sonuç

İlgili yönetmeliğin tüketicilerin özellikle otomatik aramalar ve toplu SMS yoluyla yapılan bildirimlerden rahatsız olması sonucunda çıktığını unutmamak gerekmektedir. Firma olarak gözlemimiz şikayetlerin %99’ın üzerindeki kısmı tüketicilere yapılan tanıtım, promosyon içerikli toplu SMS’den kaynaklandığı hatırlatmak isteriz. Kendi müşterisine, fatura, şifre vb SMS gönderimi yapıp şikayet alan bir firma ile henüz karşılaşmadık.

Bulutfon olarak abonelerimize önerimiz eğer tanıtım, pazarlama, promosyon amaçlı toplu SMS gönderiyorsanız mutlaka firma avukatınızla kanunu gözden geçirmenizdir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top